O nama

On-line prodavaonica upravljana je od strane ZENON GROUP STORE SRL, društvo sa širokim i kompleksnim vizijama u ovoj oblasti.

Naša ekipa saĉinjena je od osoba sa iskustvom u oblasti pruţanja kvalitetnih usluga, sa iskustvom u ovoj oblasti ali i sa iskustvom u pruţanju vama odgovarajućim nevoljama.

GARDEN FARM, ne prodaje samo proizvode, GARDEN FARM pruţa usluge iz oblasti savjetovanja u vidu optimizacije vaših nevolja za potrošnju.

Dosadašnje sakupljeno iskustvo od strane svakog ĉlana ekipe GARDEN FARM u preko 10 godina iskustva u oblasti prodaja, usluga iz oblasti savjetovanja i planiranja, stalno zbrinjavanje u odnosu na brzo i ozbiljni ispunjenje nevolja naših klijenata, kroz pruţanje kvalitetnih usluga i proizvoda sa dobrim cijenama, preporuĉuje nas kao povjerljivog partnera koji ţeli da doprinosi na ispunjenju vaših ţelja.

GARDEN FARM pruţa vam jednu široku gamu proizvoda iz oblasti vrtova koja je dostupna u 24 sata. Pruţamo vam kvalitetne proizvode i usluge i pratimo jednu politiku sa fleksibilnim cijenama usmjerena ka klijentima.

U skladu sa time, GARDEN FARM obraća se vama i pruţa artikle najboljeg kvaliteta. Proizvodi su testirani i provjereni tako da kod vas stignu u najboljim uslovima.

ZAŠTO SMO MI RAZLIČITI?

GARDEN FARM radi na jednoj pametnoj on line platformi koja pomaţe klijentima da brţe naruĉe proizvode i daje mogućnost da klijenti imaju automatske diskonte u zavisnosti od koliĉine naruĉenih proizvoda.

Na taj naĉin moţete preuzeti ţeljene proizvode jednostavno: kroz pristupanje Internet stranici www.gardenfarm.hr, gdje moţete dodati u korpi omiljeni proizvod koji da vam bude isporuĉen u najkraće vrijeme ispred vaših kućnih vrata.

Naša vizija:

Da budemo lideri na trţištu na nacionalnom nivo, sa pruţanjem najboljih rešenja za vaš vrt i vaš dom.

NAŠA MISIJA:

Ţelimo da izgradimo profesionalne i solidne odnose koji da se osnivaju na obostrano povjerenje sa ispunjavanjem obećanja i personalizacijom svake veze. Ţelimo da pruţimo našim klijentima profitabilnost, prestiţ i komfor zajedno sa stvaranjem optimalnih uslova za rad u uredu.

Naše vrijednosti:

SuraĊujemo i stvaramo EKIPU! Znamo što priĉamo, vjerujemo jedan drugima i lijepo nam je zajedno – i kada radimo i kada slavimo.

U skladu sa time, GARDEN FARM obraća se vama i pruţa artikle najboljeg kvaliteta. Proizvodi su testirani i provjereni tako da kod vas stignu u najboljim uslovima. ZAŠTO SMO MI RAZLIČITI? GARDEN FARM radi na jednoj pametnoj on line platformi koja pomaţe klijentima da brţe naruĉe proizvode i daje mogućnost da klijenti imaju automatske diskonte u zavisnosti od koliĉine naruĉenih proizvoda. Na taj naĉin moţete preuzeti ţeljene proizvode jednostavno: kroz pristupanje Internet stranici www.gardenfarm.com, gdje moţete dodati u korpi omiljeni proizvod koji da vam bude isporuĉen u najkraće vrijeme ispred vaših kućnih vrata. Naša vizija: Da budemo lideri na trţištu na nacionalnom nivo, sa pruţanjem najboljih rešenja za vaš vrt i vaš dom. NAŠA MISIJA: Ţelimo da izgradimo profesionalne i solidne odnose koji da se osnivaju na obostrano povjerenje sa ispunjavanjem obećanja i personalizacijom svake veze. Ţelimo da pruţimo našim klijentima profitabilnost, prestiţ i komfor zajedno sa stvaranjem optimalnih uslova za rad u uredu. Naše vrijednosti: SuraĊujemo i stvaramo EKIPU! Znamo što priĉamo, vjerujemo jedan drugima i lijepo nam je zajedno – i kada radimo i kada slavimo.