Insekticidi

Insekticidi ili pesticidi su kemikalije koje ubijaju ili sprečavaju razmnožavanje štetnih insekata. Koriste se u poljoprivredi, šumarstvu i voćarstvu. Neki insekticidi poput lindana za visok stupanj upornosti (upornost) u tlu su zabranjene u 2007. godini u Europskoj uniji, može se koristiti samo u iznimnim slučajevima kada lokalni nekih parazitskih bolesti.

Klasifikacija

Insekticidi koji djeluju na živčani sustav ili kemijsku strukturu kao što su:

organofosfati (paration, disulfoton, demeton, malation, Prothoat, diklorvos, naled, metakrifos, tetraklorvinfos, oksidemeton-metil)

karbamati: koji tip veze RO-CO-NR2 ili oxicarbamaţi (Karbaril, Carbofuran, MPMC, aldikarb, metomil, Cartrap)

neonikotinoidi: ima osnovnu nikotinska (tiakloprid, tiametoksam, Acetamiprid, imidakloprid, klotianidin)

piretinoidele: jezgru piretrini (aletrin permetrin, deltametrin, ciflutrin, cipermetrin)

druge radnje: imaju insekticide poput Sodium-Ionenkanala koji ima složenu strukturu

Avermektin, koji se dobiva postupcima fermentacije je vrlo skupo, a neke djeluju kao insekticid u stadija ili spriječiti razvoj drugih hitin kao Diflubenzuron spriječiti odrasle ličinke doći do pripreme i piriproksifen Fenoksicarb

BORBA:

-37%
-9%
Pulverizator 2 l
57.42 Kn
63.23 Kn
-32%
-16%
Insekticid Ficam WP80, 15g, BAYER
62.74 Kn
89.03 Kn
-33%
-18%
Insekticid Solfac Automatic Forte
78.47 Kn
95.48 Kn
-27%
-14%
-39%
-25%
-38%
-11%
-29%
Insekticid Foval CE, 1 litru
214.35 Kn
303.55 Kn
1 2