Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci prikupit će i obrađivati Gardenfarm.hr samo u mjeri dopuštenoj Zakonom br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka.

Pojmovi u smislu Zakona 677/2001:

osobni podaci - sve informacije koje se odnose na identificirane ili identificirane osobe; neke osobe je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebice na identifikacijski broj ili na jedan ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet

Obrada osobnih podataka - svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, automatskim putem, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem trećim stranama prijenosom, širenjem ili na bilo koji način, pridruživanjem, kombiniranjem, blokiranjem, brisanjem ili uništenjem.

Svrha prikupljanja podataka je informirati korisnika / kupaca (kupci) na njihove izjave računa o www.gardenfarm.hr, obavijestiti korisnika / kupaca o statusu narudžbe, ocjenjivati proizvode i usluge, komercijalne aktivnosti, promicanje proizvoda i usluga, marketing, oglašavanje, mediji, administrativni, razvoj, istraživanje tržišta, statistika, praćenje i praćenje prodaje i ponašanje potrošača.

 

Čitajući ove Uvjete i odredbe potvrđujete da ste zajamčena prava predviđenih zakonom, odnosno prava na informaciju, pristup podacima, pravo intervencije, pravo da se suprotstave, pravo da ne bude predmet pojedinačnih odluka pravim ići na sud u slučaju povrede njegovih prava prema Zakonu 677/2001 o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka. Također imate pravo da se suprotstavite obradi vaših osobnih podataka i zatražite potpuno ili djelomično brisanje vaših osobnih podataka. Za ostvarivanje ovih prava možete se obratiti pisanim zahtjevom SMART OFFICE PAPET S.R.L. Također imate pravo adresu vaše adrese za bilo kakvu povredu vaših prava na obradu vaših osobnih podataka.